BIG SUMMER SALE HAS STARTED. UP TO 70% OFF   Make sure you

Welcome to our Shop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Browse products

Latest news

有什么精油可以用来帮宝宝做按摩?

有很多单方和复方精油都可以帮宝宝按摩,用不同种类的草本精华素来按摩,会有不同的身心健康效果,如果爸爸妈妈想和宝宝建立正面桥梁,爱的意识,能量联系和沟通渠道的话,可以尝试用 Frankincense 乳香或 Sandalwood 檀香。 乳香,含有monoterpenes and sesquiterpenes 成分,对于皮肤细胞,免疫和神经系统方面的疗愈,特别明显。听说,乳香的其中一个功能是把正面的能量,通过身体和神经系统传递到大脑的边缘系统。所以,当您给宝宝用乳香精华素按摩的时候,可以播放一些New Age或正面的背景音乐,并和宝宝说些正面的说话,比如,宝宝你的身体好健康,我爱你,你好乖,你好聪明,这个世界很美妙,你的情绪很宁静温和等等。这些正面意识通过和宝宝的身体接触按摩,再通过乳香的能量频率带给宝宝。 除了Sandalwood乳香之外,檀香,含有Alpha-santalol 成分, 也是给宝宝做按摩的很好选择。檀香具有减轻疼痛,帮助皮肤细胞抗炎和神经系统镇静的效果。如果宝宝情绪烦躁,或者皮肤刚刚出现状况的时候,可以试下用檀香精华素来按摩,帮助宝宝宁神,睡眠和护肤。 Lavender薰衣草和 Bergamot佛手柑对于宝宝的皮肤保护也特别出色,也有防蚊的作用。时下黑斑蚊症也特别猖狂,所以给宝宝做足预防措施最重要。 给宝宝按摩需要一些有什么特别手法吗? [...]